Regioteam Horizon begeleiding heeft zich per 1 mei gevestigd in LOC+

“Ieder mens is uniek en toch wordt dit vaak zomaar vergeten!”

Horizon begeleiding biedt jongeren en jong volwassenen met complexe psychische problematiek (autisme, angst en daarop gelijkende problematiek) die vastlopen op een of meerdere levensgebieden perspectief. Vanuit oprechte betrokkenheid worden middels  begeleiding, educatie en/of behandeling ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd, passend bij de jongere en in een tempo dat bij de jongere past. Met als doel dat deze voldoende regie krijgt en op maat kan participeren in de maatschappij.

Door het helpen doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de jongere ontstaat weer perspectief: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

Horizon begeleiding begeleidt momenteel vanuit 3 regioteams in Groningen, Friesland en Drenthe. Oefenlocaties voor de doelgroep zijn gevestigd in resp. Groningen, Leeuwarden en Assen.

Per 1 mei 2019 heeft Horizon begeleiding er bewust voor gekozen om een nieuw regioteam te vestigen in het LOC+ te Hardenberg. Op deze wijze kan de zorg dicht bij de jongeren aangeboden worden. Daarnaast is LOC+ de plek waar door samenwerking tussen zorg, onderwijs, werk en cultuur de jongeren goed worden geholpen. Horizon begeleiding werkt daar graag aan mee en zet zich in voor de verdere versterking van de samenwerking in het LOC+, zodat er voor alle jongeren in Hardenberg een passende oplossing geboden kan worden op het gebied van zorg, educatie en behandeling.

De medewerkers van Horizon begeleiding werken vanuit een regioteam waarin specialistische kennis van jongeren en (jong) volwassenen met complexe psychiatrische problematiek als ASS en angst aanwezig is. Samen met de jongere wordt een grondige domeinoverstijgende analyse van de ontstane situatie gedaan en bieden we een maatwerkoplossing over hoe we ontwikkeling en perspectief kunnen behalen.

Er wordt gewerkt vanuit een gelijkwaardige relatie met de jongere. Er wordt niet over, maar met de jongere gepraat.

Nieuwsgierig? Zie voor meer informatie en wat onze voorwaarden voor begeleiding zijn op www.horizonbegeleiding.nl of mail naar remi@horizonbegeleiding.nl.