Het LOC+ is een aantrekkelijke voorziening van ruim 15.000 m2 waar organisaties uit het onderwijs, cultuur en zorg & welzijn zijn gevestigd. Het is een plaats waar faciliteiten, netwerk en kennis samenkomen. Samen zetten we de samenleving in beweging.

Ontmoeten

In het LOC+ komen verschillende mensen bij elkaar. Jij als (jonge) ouder die met je kindje op controle gaat bij het consultatiebureau of een boek gaat lenen bij de Bibliotheek. Jij als student die een opleiding volgt bij het Alfa College, Zone.college of ROC Twente. Jij als oudere die een cursus volgt bij de bibliotheek om je digitale vaardigheden te vergroten. Jij als asielzoeker die een inburgeringscursus volgt. Of jij als volwassene die hulp zoekt bij Accare of het Samen Doen team. Het LOC+ is er voor de hele samenleving, de deuren staan voor iedereen open.

Verbinden

Niet alleen jij ontmoet anderen in het LOC+ of gaat naar afspraken. Ook de verschillende organisaties die in het LOC+ zijn gevestigd ontmoeten elkaar en werken samen. Het LOC+ is de inhoudelijke verbinding en samenwerking tussen Alfa College, Zone.college, bedrijfsleven, gemeente, andere onderwijsinstellingen, culturele instellingen en (zorg)instellingen in het sociaal domein.
Door deze ontmoetingen ontstaan er verbindingen, mooie initiatieven en netwerken. Dit heeft een positieve invloed op maatschappelijk en economisch gebied voor de hele regio.

Ontdekken

Binnen het LOC+ zien we de kracht van dingen samen doen en samen ontdekken. Buiten de grenzen kijken, naar elkaar en in de regio. Daardoor gaan we samen met elkaar op ontdekking. Niet de een voor de ander, maar de een met de ander. Ook de ruim 2200 studenten kunnen als frisse denkers en doeners veel betekenen in dit proces.

Ontwikkelen

Het LOC+ is een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen door de aanwezigheid en verbinding van verschillende faciliteiten onder één dak. Dat geldt voor alle bedrijven die werken vanuit het LOC+, maar ook voor jou als bezoeker bij één van de organisaties of als student aan één van de scholen.

3 thema’s

Vanuit deze vier kernwaarden werken we in het LOC+ met 3 thema’s.
Er is een werkgroep actief vanuit elk thema die zich richt op ontwikkelingen in het LOC+ op dat gebied. Daarnaast communiceren we ook naar buiten vanuit deze 3 thema’s.