In ons hele leven hebben we zorg nodig. Dat kan fysiek, psychologisch of op een andere manier zijn. In het LOC+ zijn verschillende aanbieders gevestigd. ‘Een leven lang gezond’ (Healthy Ageing) is het uitgangspunt. Dat begint als baby bij het consultatiebureau van de GGD, maar kan ook in latere fasen in het leven belangrijk zijn.

Het Samen Doen Team, Accare en diverse andere aanbieders van zorg en welzijn zetten zich hier dagelijks voor in. Maar ook de aansprekende activiteiten van de Bibliotheek in samenwerking met het Welzijnswerk dragen bij aan vitaliteit en talentversterking. Daarnaast is de koppeling met het onderwijs en de Cultuurkoepel Vechtdal in het LOC+ snel gemaakt. Vormen van regionaal co-makership en samenwerking kunnen vanuit het Zorg & Welzijn Plein te Hardenberg verder invulling krijgen.

Gezond (op)groeien wordt steeds belangrijker. De vergrijzing neemt toe, terwijl steeds minder mensen de maatschappij draaiende houden. Hoe blijven we langer vitaal, gelukkig en maatschappelijk actief? Nieuwe kennis leidt tot verbetering van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie. De verschillende organisaties binnen het LOC+ passen deze kennis toe op actuele zorg- of hulpvragen.

Zorg & Welzijn Plein

Kansen in een samenwerking

In 2019 is het Zorg & Welzijn Plein regio Hardenberg in het LOC+ geopend. Op het plein hebben het Samen Doen Team, de GGD, Accare, SHO bloedafnamepost, Tactus verslavingszorg, Pedicurepraktijk Voetier, Carinova, Ergonad, PerspektieV, Gezinshuis Ons Baken en Vechtdal Wonen zich gevestigd. Momenteel hebben wij geen ruimtes meer voor permanente verhuur maar met organisaties of ZZP’ers die inhoudelijk van meerwaarde kunnen zijn op het Zorg & Welzijn Plein denken wij graag mee. De ontwikkelingen in het sociaal domein bieden nu volop kansen voor optimalisering van de dienstverlening en samenwerking vanuit de regionale netwerken van het Zorg & Welzijn Plein.

Het LOC+ biedt een dynamische (werk)omgeving en kenmerkt zich door gastvriendelijkheid en full service. Het plein geeft ook ruimte voor ontmoeting, congres, atelier en activiteiten die de regio vitaal een ’boost’ kunnen geven!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van het Zorg & Welzijn Plein regio Hardenberg via: Nooike.vanSon@loc-hardenberg.nl.

Organisaties LOC+Hardenberg

Samen groeien door de kracht van verbinding.