Het LOC+ is een commanditaire vennootschap. De CV Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor het beheer van het LOC+ waarbij de directeur bestuurder invulling geeft aan de exploitatie.

De bezoldiging voor deze functie:

2017: € 41.850,-

2018: € 67.600,-

2019: € 58.133,-

2020:  zie specificatie bezoldiging 2020

2021:  zie specificatie bezoldiging 2021

2022:  zie specificatie bezoldiging 2022