Het LOC+ is een commanditaire vennootschap. De CV Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor het beheer van het LOC+ waarbij de directeur bestuurder invulling geeft aan de exploitatie.

De bezoldiging voor deze functie:

2017: € 41.850,-
2018: € 67.600,-
2019: € 58.133,-
2020:  zie specificatie bezoldiging
2021:  zie specificatie bezoldiging