Perspektiev vestigt zich op het Zorg & Welzijn Plein

“Jeugdzorg met perspectief”

Vanaf 2 juni vestigt PerspektieV zich op het Zorg & Welzijn Plein in het LOC+. PerspektieV biedt een aantal vormen van zorg, begeleiding en huisvesting. Naast de 24-uurs woonbegeleiding (beschermd wonen) kennen zij ook verschillende vormen van begeleid wonen. Zij hebben verschillende wooneenheden in Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Aanvullend zijn er teams ingeschakeld voor individuele (ambulante) thuisondersteuning.

Het team Hardenberg – Emmen biedt ambulante thuisondersteuning en begeleide woonzorg aan (jong-) volwassenen. De ambulante medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met psychiatrische- en verslavingsproblematiek, zorgmijders en met mensen met multi-problematiek. Zij komen bij de cliënt thuis om de moeilijkheden die hij of zij ervaart samen op te pakken. Het team kenmerkt zich door zijn korte lijnen met de overheid, werkveld specialisten en keten-partners.

PerspektieV heeft gekozen voor het LOC+ om de korte lijnen in stand te houden met de samenwerkingspartners in de gemeente Hardenberg (en omgeving). De partners in het LOC+ dragen gezamenlijk bij aan een vitale regio, wat (nieuwe) kansen biedt tot samenwerking. Naast Samen Doen zijn ook de GGD, Accare, Tactus Verslavingszorg, Voetier, Horizonbegeleiding, Vechtdal Wonen, Sportservice Groep, Restart, Diëtistenpraktijk Van Asselt, van Dam Loopbaanbegeleiding, Argonaut en stichting De Kern gevestigd op het Zorg & Welzijn Plein. Verder organiseert Vitaal Vechtdal in samenwerking met leerlingen van zorgopleidingen van het Alfa-college en bijvoorbeeld de Saxenburgh Groep hier ook activiteiten. Het Zorg & Welzijn in het LOC+ is dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag. In verband met de huidige situatie is het raadzaam om een afspraak te maken alvorens u het Zorg & Welzijn Plein bezoekt.