OCH bezoekt innovatieve broedplaats in het LOC+

Op woensdag 7 maart bezoekt de Ondernemers Club Hardenberg (OCH) de innovatieve broedplaats binnen het LOC+, het FabLab Hardenberg. Dit gebeurt op uitnodiging van de samenwerkende organisaties: de Cultuurkoepel Vechtdal, het Alfa-college, het Ondernemershuis Vechtdal en het LOC+. Centraal staat het thema ‘ondernemend onderwijs’ passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

De uitdaging blijft om meer studenten naar Hardenberg te trekken en blijvend te binden aan deze regio. Goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid spelen daarbij een belangrijke rol. Partners van het LOC+ zetten zich in om de aansluiting daartussen zo optimaal mogelijk te maken. Het Alfa-college biedt diverse vormen van ondernemend onderwijs en vanuit de Cultuurkoepel is het FabLab Hardenberg opgericht.
Het FabLab Hardenberg fungeert binnen het LOC+ als creatieve broedplaats, digitale werkplaats en technische maakplaats in 1. Uniek voor Hardenberg en de gehele regio. Door middel van workshops worden 21e eeuwse vaardigheden aangeleerd zoals lasercutting, 3D printen, apps ontwikkelen en robots programmeren. De koppeling met onderwijs, het bedrijfsleven, de creatieve- en technieksector en de maakindustrie maakt het mogelijk om uit te groeien tot een gezamenlijk en onafhankelijk platform. En uiteindelijk een waardevolle broedplaats in de regio Hardenberg.

Samenwerking

De komende jaren staan voor het LOC+ in het teken van in- en externe samenwerking, om op deze manier zowel economisch als sociaal maatschappelijk meerwaarde te creëren. Tijdens het OCH bezoek op 7 maart worden presentaties gegeven en is er interactief ruimte om gezamenlijk de toekomstkansen en -mogelijkheden te bespreken. Als voorbeeld: het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties en het benutten van cross overs tussen sectoren (techniek, agro, food, zorg, vrijetijdseconomie) kunnen zorgen voor een extra stimulans voor de regionale economie. Het LOC+ is met het FabLab Hardenberg en de ruim 2200 leerlingen als frisse denkers en doeners dé plek voor synergie en ontwikkeling voor de toekomst.