Meer bewustwording voor regio Hardenberg door Vendanta

Vanaf 1 oktober 2021 heeft het LOC+ er weer een nieuwe partner bij. Vedanta maakt op de dinsdagmiddag gebruik van ruimte op het Zorg & Welzijn Plein. Vedanta is hét centrum voor bewustzijnsontwikkeling waar Renate Voetstra mensen zowel individueel als in een groep begeleidt. De begeleiding is geschikt voor mensen in groei- en ontwikkelingsprocessen, die een probleem hebben, fijngevoelig zijn en/of hun intuïtie willen ontwikkelen. Mensen kunnen tijdens de begeleiding bewust worden van waaruit ze keuzes maken. Hierdoor kan een gewenste verandering op gang komen en ontstaat er vrijheid om opnieuw te kiezen. Dat geeft ruimte voor nieuwe ervaringen die liefdevol zijn en passen bij wie de persoon werkelijk is. Renate is ook auteur van het boek Koningskind wat het bijzondere verhaal vertelt over Madelief en Joris die samen een ziekte-, rouw- en sterfproces doormaken. Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen. Ze werkte in de kinderopvang, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en momenteel als intuïtief begeleider. Ze staat graag middenin de maatschappij en is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Dit maakt ook haar voorkeur om vanuit het LOC+ te werken, een dynamische plek waar veel mensen bij elkaar komen en men elkaar kan ontmoeten. Door uitwisseling en verbinding kunnen mensen zich verder ontwikkelen.