LOC+ start plein voor zorg en welzijn (artikel Stentor)

Op 7 juli stond er een mooi artikel in de Stentor over het nieuwe Zorg en Welzijnplein dat vanaf september opent in het LOC+. Het artikel is geschreven door Merle Heppenhuis.

LOC+ start plein voor zorg en welzijn

Het LOC+ in Hardenberg biedt vanaf september ruimte voor een plein voor zorg en welzijn. De bedoeling is dat er daardoor goede samenwerking tussen organisaties ontstaat.

Het idee achter de samenwerking is dat het LOC+ toekomstbestendig wil worden, verklaart directeur Heidi Mensink. “We moeten met de tijd meegaan en we denken dat de behoefte naar zorg en welzijn toeneemt. We willen de traditionele zorg koppelen aan moderne technologieën.” Nu de gemeente Hardenberg als huurder is vertrokken uit het gebouw, waarin ook het Alfa College en de Groene Welle gevestigd zijn, kwam er zo’n 1.500 vierkante meter ruimte vrij. “Dat biedt een mooie kans om dingen te veranderen”, vindt Mensink. 

Ontmoetingsruimte

Inmiddels is ongeveer de helft van de ruimte op het zorg- en welzijnplein verhuurd. GGD IJsselland, Accare, USG Restart en B-Authentiek zijn partijen die zich daar gevestigd hebben. “Maar we hebben ook ruimte voor zzp’ers die werkzaam zijn in de zorgsector. Zo zouden we er bijvoorbeeld graag een diëtiste bij hebben.” Met het plein moet de samenwerking tussen de verschillende bedrijven versterkt worden. “Hoe handig is het als je gewoon even bij elkaar binnen kunt lopen om te overleggen?”, stelt Mensink. ,,We maken ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte en we hopen dat er zo mooie ideeën ontstaan.”

E-health

Ook hoopt Mensink een partner als Vitaal Vechtdal aan het concept toe te kunnen voegen. “We onderzoeken de mogelijkheid daarvoor. Daarnaast proberen we de samenwerking te zoeken met Saxenburghgroep en Baalderborggroep en de woningcorporaties.” Op dit moment is Mensink in overleg met een partner op het gebied van E-health. “Daar zijn we over in gesprek. Het zou heel mooi zijn als zoiets bij ons komt, want daar kunnen andere bedrijven ook veel van leren. Ook voor de studenten van bijvoorbeeld het Alfa-college is dat interessant. Zij kunnen ook bij de verschillende bedrijven terecht voor stages.” Maar het gaat niet om het opvullen van huurders, stelt Mensink. “Het is belangrijk dat de partijen die er zitten wel echt iets toevoegen.”

Verbouwing

In september moet het zorg- en welzijnplein van start gaan. Voordat het zover is wordt de ruimte verbouwd. “We hebben er een architect naar laten kijken en gaan het anders inrichten, wat meer open. Ook worden de kleuren aangepast. Oranje nodigt bijvoorbeeld uit tot samenwerken, dus die kleur gaan we veel gebruiken. “Het LOC+ moet de place to be worden op het gebied van zorg en welzijn voor de regio Hardenberg.”